See other templatesSee other templates
Menu
Ви тут: ЛіцейНормативні документи

Нормативні документи

Конституція України. http://osvita.ua/legislation/law/2227/

 Про Концепцію загальноїсередньої освіти. http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/2712/ 

 Закон України про освіту. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-12

 Закон України  Про загальну середню освіту. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/651-14

 Державний стандарт початкової загальної освіти - http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/17911/

 Державний стандарт повної загальної середньої освіти - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1392-2011-%D0%BF

 Про Державну національну програму «Освіта» («Україна XXI століття») Постанова Кабінету Міністрів України від 3 листопада 1993р. №896 http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/896-93-%D0%BF

 Про Національну доктрину розвитку освіти. Указ Президента України від 17 квітня 2002р. №347/2002http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/347/2002

 КОНВЕНЦІЯ  про права дитини  http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_021

 Закон України  Про охорону дитинства http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2402-14

 Про затвердження Положення про   загальноосвітній навчальний заклад - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/778-2010-%D0%BF

Про затвердження Положення   про індивідуальну форму навчання  в загальноосвітніх навчальних закладах - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0009-03

Про затвердження Положення про ІВС "ОСВІТА"  та Порядку замовлення, видачі та обліку документів

 про освіту державного зразка - http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0201-04

Про затвердження Положення про бібліотеку загальноосвітнього навчального закладу Міністерства освіти України - http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0139281-99

Про затвердження Положення про навчальні кабінети в загальноосвітніх навчальних закладів - http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/2970/

 Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу ДСанПіН 5.5.2.008-01 - http://mozdocs.kiev.ua/view.php?id=2407

Закон України Про охорону праці - http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2694-12

Кодекс законів про працю України - http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/322-08

 ПОЛОЖЕННЯ  про організацію роботи з охорони праці учасників    навчально-виховного процесу в установах і  навчальних закладах - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0969-01

Про затвердження Типового положення про навчання з питань охорони праці - http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1037.179.2&nobreak=1

Про затвердження Положення про порядок   проведення навчання і перевірки знань   з питань охорони праці в закладах, установах,  організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України - http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0806-06

Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1093-01

Про затвердження Типового положення про атестаціюпедагогічнихпрацівників

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/12483/  

Закон України  Про відпустки. http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/504/96-%D0%B2%D1%80

Закон України Про доступ до публічної інформації - http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2011_01_13/T112939.html

Закон України «Про звернення громадян» -  http://school24.kiev.ua/2012/01/01/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE-%D0%B7%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD/

Меню

Menu

Карта сайта

Menu
Go to top