See other templatesSee other templates
Menu

Моніторинг якості освіти

Моніторинг результатів якості освіти

за 2022-2023 н.р.

 

      На кінець року у  навчалося  779 учень, з них 295 учнів —у 1-4 класах, 402  – у 5-9 класах та 82 – 10-11 класи. Здійснити річне оцінювання результатів навчальних досягнень учнів враховуючи наказ МОН України “Про затвердження методичних рекомендацій щодо окремих питань здобуття освіти в закладах загальної середньої освіти в умовах воєнного стану в Україні” №563 від 15.05.2023 року на основі семестрових або скоригованих семестрових оцінок з урахуванням динаміки особистих результатів навчання учня (учениці) з предмета та сформованості у нього (неї) уміння застосовувати набуті знання. У початковій школі за рішенням педради і за вимогами НУШ для оцінювання навчальних досягнень учнів 1-2 класів використовується вербальне оцінювання, для учнів 3-4 класів – рівневе оцінювання. Моніторинг результатів навчальних досягнень учнів 1-4  класів щодо стану сформованості результатів навчання за результатами освітніх галузей в учні показує, що більшість результатів ще формуються , що дає перспективу для подальшого формування результатів навчання.

    Семестрове оцінювання учнів 3-4 класів здійснювалося за чотирирівневою шкалою, характеристикою наскрізних умінь, а його результати позначалися  у початковому, середньому, достатньому, високому рівнях. Під час оцінювання визначався рівень сформованості кожного загального навчального результату, визначеного Державним стандартом початкової освіти, у відповідності до логіки та послідовності його формування згідно навчальною програмою. У Свідоцтві досягнень зафіксована розгорнута інформація про сформованість наскрізних умінь та рівні результатів навчання.

       Вчитель 1-4 класів проводять роботу по підвищенні якості знань та умінь із учнями,  у яких рівень сформованості знань недостатньо сформовані або формуються.

 

    У 2022/2023 н.р. основна та старша школа нараховує 484 учня.

 

Клас

Всього учнів

Високий рівень

Достатній 

рівень

Середній

рівень

Низький рівень

Якість

%

Успішність

Класний керівник

5-А

26

5

14

7

 

713

100

Фролова Н.В.

5-Б

24

5

14

5

 

80

100

Войтюк О.Ю.

5-В

28

6

11

11

 

61

100

Чиглинцева О.О.

6-А

24

4

6

14

 

38

100

Гросман Ф.М.

6-Б

26

3

7

16

 

39

100

Посохов І.А.

6-В

25

3

10

12

 

52

100

Кривко А.Ю.

7-А

29

1

12

16

 

45

100

Кухарчук Г.В.

7-Б

28

4

11

13

 

54

100

Швайка Н.П.

7-В

28

2

7

19

 

32

100

Успенський Д.О.

8-А

30

6

9

15

 

50

100

Лебедєва І.В.

8-Б

28

-

9

19

 

32

100

Бондарєва Г.О.

8-В

26

1

6

19

 

27

100

Дяченко Ю.А.

9-А

29

6

7

15

1

45

97

Сіренко О.О.

9-Б

25

-

10

15

 

40

100

Баселіна Т.Ю.

9-В

26

2

7

17

 

35

100

Худобець Т.П.

5-9

402

48

140

213

1

47

99

 

10-А

24

3

8

10

3

46

88

Новопольська Т.Л.

10-Б

28

-

6

22

 

21

100

Бражник О.М.

11-Б

30

6

9

15

 

50

100

Стиценкова О.В.

10-11

82

9

23

47

3

39

96

 

5-11

484

57

163

260

4

45

99

 

        У 2022-2023 н.р. 80 учнів школи здобули базову загальну середню освіту та отримали свідоцтва. З відзнакою - 6 (Алієва Е.М., Крижановська  Д.О., Макаренко М.А., Плахоття М.А., Плітко В.М.,Токар О.С.). Повну загальну середню освіту отримало 30 учнів, із них – 5 нагороджені золотою медаллю (Біловоденко В.Ю., Наконечна П. В., Опечанський А. П., Половінцева А.Д., Пометій Д. Е.)

 

 

Моніторинг якості та успішності знань учнів за

2020-2021 навчальний рік

На кінець 2020/2021 навчального року в КЗ»НСЗШ №9»»  отримували освітні послуги 794  здобувачів освіти: із них 334 осіб початкової школи (1-3 класи – 252 осіб, у 4-х класах – 82 особи, (2 дитини знаходяться на індивідуальній формі навчання (педагогічний патронаж); 394 особи 5-9 класів та 64 особи 10-11 класів

  Моніторинг якості освіти учнів школи показав,

 

Клас

Всього учнів

Висо-

кий рівень

Достат-

ній

рівень

Серед -

ній

рівень

Низь -

кий рівень

Якість

%

Успішність

4-А

27

5

     6

16

-

41

100%

4-Б

27

3

10

14

   -

49

100%

4-В

28

5

11

12

   -

57

100%

Всього

4кл.

82

13

27

42

      -

49

100%

5-А

29

1

12

15

     1

44

96%

5-Б

30

4

18

8

-

76

100%

5-В

30

4

     5

20

1

30

97%

6-А

25

2

9

14

-

44

100%

6-Б

25

3

6

12

      4

36

84%

6-В

23

    1

6

15

 1

30

96%

6-Г

22

-

8

13

        1

36

96%

7-А

    28

3

    10

10

  5

46

82%

7-Б

27

-

    10

15

  2

37

 93%

7-В

28

-

6

22

-

21

100%

8-А

30

-

9

16

  5

30

86%

8-Б

26

-

7

16

  3

27

88%

9-А

23

1

1

16

5

9

  78%

9-Б

26

3

    10

12

1

50

96%

9-В

27

-

4

21

2

15

93%

Всього

5-9кл.

399

22

121

225

31

35

   92%

10-А

    22

3

6

13

-

41

100%

10-Б

    15

3

2

9

1

33

93%

11-А

27

4

    15

8

-

70

100%

Всього

10-11кл

  64

10

23

30

1

48

   98%

Всього

по

школі

545

45

171

297

32

 44

    97%

 

Моніторинг якості знань учнів за

 2019-2020 навчальний рік

На кінець 2019/2020 навчального року в КЗ»НСЗШ №9»»  отримували освітні послуги 777  здобувачів освіти: із них 350 осіб початкової школи (1-2 класи – 176 осіб, у 3-4-х класах – 174 особи, (2 дитини знаходяться на індивідуальній формі навчання); 371 особа 5-9 класів та 56 осіб 10-11 класів. До наступного класу переведено 98 учні з них 13 учнів 10-го класу, отримали свідоцтва про базову загальну середню освіту.

Навчальні досягнення здобувачів освіти у 1-2 класах підлягають вербальному, формувальному оцінюванню. Формувальне оцінювання має на меті: підтримати навчальний розвиток дітей; вибудовувати індивідуальну траєкторію їхнього розвитку; діагностувати досягнення на кожному з етапів процесу навчання; вчасно виявляти проблеми й запобігати їх нашаруванню; аналізувати хід реалізації навчальної програми й ухвалювати рішення щодо корегування програми і методів навчання відповідно до індивідуальних потреб дитини; мотивувати прагнення здобути максимально можливі результати; виховувати ціннісні якості особистості, бажання навчатися, не боятися помилок, переконання у власних можливостях і здібностях.

 

  Аналіз успішності учнів школи показав,

 

Клас

Всього учнів

Висо-

кий рівень

Достат-

ній

рівень

Серед -

ній

рівень

Низь -

кий рівень

Якість

%

Успішність

Класний керівник

3-А

28

6

11

11

-

61

100%

Тимофєєва А.Ю.

3-Б

28

6

9

13

-

54

100%

Романчик В.М.

3-В

28

10

13

5

-

82

100%

Горєва І.О.

4-А

30

2

20

8

-

73

100%

Долотова В.Є.

4-Б

30

7

21

2

-

93

100%

Смоляр Н.М.

4-В

30

7

16

7

-

77

100%

Дяченко А.О.

Всього

2-4кл.

174

38

90

46

-

74

100%

 

5-А

24

5

11

8

-

67

100%

Лебедєва І.В.

5-Б

25

4

10

10

1

56

96%

Єршова С.В.

5-В

23

-

14

8

       1

61

96%

Виноходов А.А.

5-Г

23

1

13

9

-

61

100%

Бондарєва Г.О.

6-А

29

3

14

12

-

59

86%

Сіренко О.О.

6-Б

29

-

13

15

1

45

97%

Дяченко Л.О.

6-В

30

1

9

20

-

33

100%

Худобець Т.П.

7-А

29

2

9

16

2

38

93%

Новопольська Т.Л.

7-Б

28

-

7

19

2

25

93%

Тараненко В.М.

8-А

23

1

2

19

1

13

96%

Кривко А.Г.

8-Б

25

4

11

8

2

60

92%

Гросман Ф.М.

8-В

27

-

12

12

3

44

89

Стиценкова О.В.

9-А

29

3

10

16

-

45

100%

Фролова Н.В.

9-Б

27

3

4

20

-

26

100%

Чиглинцева о.О.

Всього

5-9кл.

371

27

139

192

13    

44

92

 

10-А

30

4

15

8

3

63

90%

Дяченко Ю.А.

11-Б

26

6

18

2

-

92

100%

Швайка Н.П.

Всього

10-11кл.

56

10

33

10

3

77

96%

 

Всього

по

школі

601

75

262

248

16

56

97

 

що високий рівень виявили 75 учнів , із них 38 учнів початкової школи, 27  учнів 5-9 класів і 6 учнів старшої школи. Серед одинадцятих класів 4 випускника отримали золоту медаль «За високі досягнення у навчанні », один випускник – срібну медаль «За високі досягнення у навчанні» Шестеро   випускників 9-х класів отримакли свідоцтва з відзнакою.

 

Моніторінг якості освіти за попередні роки

Завантажити

Завантажити

 

Меню

Menu

Карта сайта

Menu
Go to top