See other templatesSee other templates
Menu

STEM-проект «Вертеп як вид лялькового театрального мистецтва»

STEM-проект «Вертеп як вид лялькового

театрального мистецтва»

 

Обгрунтування проекту:

експерементально перевірити ефективність науково-методичних засад створення інноваційної моделі STEM-освіти на базі школи через вивчення окремих предметів гуманітарного та природничо-математичного циклу.

Мета проекту: розвиток творчих здібностей і дослідницько-пошукової діяльності, удосконалення практичних навичок, формування компетентностей, виховання соціально- активної життєвої позиції.

Тип проекту:

-         за домінуючим видом проектної діяльності – творчий/ прикладний/дослідницький;

-         за предметно-змістовою галуззю – міжпредметний ( українська література, образотворче мистецтво, трудове навчання, обслуговуюча праця, інформатика, хімія);

-         за кількістю учасників – груповий ( загальношкільний);

-         за тривалістю діяльності – середньої тривалості;

-         за характером координації – із безпосередньою координацією.

Завдання проекту:

-         створити сприятливі умови для спілкування і співпраці учителів  й учнів;

-         поєднати колективну й індивідуальну діяльність;

-         згуртувати й здружити учнів 7, 9, 10 класів, розвивати вміння працювати в команді;

-         розвивати та вдосконалювати творчі здібності школярів.

Актуальність проекту

Розробка проекту обумовлена аналізом навчальних програм і визначенням можливостей для інтеграції предметів під час вивчення теми « Вертеп як вид лялькового театрального дійства». Можливість розширення й поглиблення знань, умінь і навичок, одержаних на уроках української літератури, образотворчого мистецва, трудового навчання, обслуговуючої праці, інформатики, хімії, які відповідають віковим і психологічним можливостям і бажанню учнів; формування життєвих компетентностей; зв’язок з життям.

Умови реалізації проекту:

-         співпраця учнів різного віку й учителів-предметників;

-         урахування можливостей, бажань і здібностей учнів.

Учасники проекту:

учні 7-Б , 9-А, 10-А класів, учитель української мови і літератури Бондарєва Г.О, учитель образотворчого мистецтва Деревянко А.Ю, учитель трудового навчання Лебедєва І.В., учитель обслуговуючої праці Сіренко О.О., учитель інформатики Виноходов А.А., учитель хімії Новопольська Т.Л.

Очікувані результати: формування і закріплення знань з фольклору, розвиток навичок роботи  з інформацією ,  формування уміння працювати в колективі, удосконалення культури мовлення.

Етапи проекту та їх зміст

І етап – проблемно-цільовий

-         визначення проблемного завдання, обговорення ідеї щодо розв’язання проблеми ;

-         визначення теми і мети проекту ;

-         визначення форми представлення кінцевого продукту ;

ІІ етап – підготовчий

-         синхронізація навчальних програм для створення STEM-проекту;

-         розробка завдання та продукту проекту для кожного предмета;

-         створення проектних груп;

-         опрацювання ресурсів Інтернету.

ІІІ етап – реалізація STEM-проекту

    1. Творча група, до якої ввійшли учні 9-А класу, що беруть участь у позашкільних творчих гуртках і в різних мовно-літературних конкурсах, після вивчення на українській літературі теми «Вертеп як вид лялькового театрального дійства» написали сценарій, який адаптували до вікових особливостей молодших школярів. ( Учитель Бондарєва Г.О.)

    2. На уроках образотворчого мистецтва учні 7-Б класу намалювали ескізи до образів героїв вистави. ( Учитель Деревянко А.Ю.)

    3. Учитель обслуговуючої праці  разом з дівчатами 9-А  класу відповідно до ескізів визначилися з розміром майбутніх виробів, з матеріалом для них і орієнтовною кількістю тканини для однієї ляльки. (Учитель Сіренко О.О.)

Ці дані було передано вчителю інформатики.

    4. Під керівництвом учителя інформатики учень 10-А класу Бражник Олександр написав програму, яка вираховує загальну кількість  матеріалу  для пошиття всіх ляльок. ( Учитель Виноходов А.А.)

    5. Вихідні дані з інформатики було опрацювано, придбали матеріал і на уроках обслуговуючої праці дівчата почали шиття ляльок. ( Учитель Сіренко О.О.)

    6. Хлопці з 9-А класу на уроках технічної праці зробили креслення скриньки для вертепу, потім випиляли деталі відповідно до креслення, зібрали їх у виріб, який розфарбували.   (Учитель Лебедєва І.В.)

    7. На уроках хімії учні 9-А класу під контролем учителя створювали різнокольоровий розчин для бульбашок. (Учитель Новопольська Т.Л.)

ІV етап – попередній захист  

    На цьому етапі учасники творчої проектної групи разом з учителем провели репетицію вистави, де використовували продукт, створений на  уроках обслуговуючої та технічної праці. Підбирали музичний супровід до постановки ( Учитель Бондарєва Г.О.)

 V етап – презентація – публічний захист проекту

VІ етап – оцінка й самооцінка проекту.

 

Go to top