See other templatesSee other templates
Menu

Звіт 2020-2021 н.р.

Аналіз навчально-виховного  процесу,  якості  знань  учнів  та  діяльності  педагогічного  колективу в   2020  -2021   навчальному  році  та  завдання  на  новий 2021-2022 навчальний  рік

На кінець 2020/2021 навчального року в КЗ»НСЗШ №9»»  отримували освітні послуги 794  здобувачів освіти: із них 334 осіб початкової школи (1-3 класи – 252 осіб, у 4-х класах – 82 особи, (2 дитини знаходяться на індивідуальній формі навчання); 394 особи 5-9 класів та 64 особи 10-11 класів. Учні 10, 11 класів навчалися за програмою філологічного напряму (профіль української філології). Прогноз  мережі  класів  на  2021-2022  рік  такий:  в  30  класах буде навчатися  795 учнів,  з них  326  в  початковій  школі,  403 -  у школі ІІ ступеня,  66 – в   школі ІІІ ступеня.   Планується  проводити  навчання в 10-11 класах за програмою філологічного напряму (профіль української філології).

Аналіз роботи за 2020-2021 н.р.

    Аналіз успішності учнів школи показав, що високий рівень виявили 45 учнів , із них 13 учнів початкової школи, 22  учня 5-9 класів і 10 учнів старшої школи. Жодного учня з високим рівнем знань немає в 6-Г, 7-Б,7-7,8-А.8-Б,9-В класах. Серед одинадцятих класів 2 випускника одержали золоту медаль «За високі досягнення у навчанні » (Савінков Євген, Орловський Кирил) та  2 випускника – срібну медаль «За високі досягнення у навчанні» (Дяченко Владислава, Безродна Марія). Четверо   випускників 9х класів одержали свідоцтва з відзнакою.

     Здобувачі освіти, які завершують здобуття початкової (4-ті класи) та базової загальної середньої (9-ті класи) освіти, звільнено від проходження державної підсумкової атестації у 2020/2021 навчальному році (відповідний наказ МОН від 03.03.2021 №273 зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16.03.2021 за №338/35960). Відповідно до рекомендацій листа  МОН  від 27.04.2021 № 1/9-218 «Про організоване завершення 2020/2021 навчального рок та реалізацію Закону України «Про внесення змін до Розділу II "Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на забезпечення додаткових соціальних та економічних гарантій у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)" (щодо окремих питань завершення 2020/2021 навчального року) здобувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти у 2020/2021 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації. 

     У 2020-2021 н.р. методична робота в школі була спрямована на початок роботи над І  етапом науково-методичної проблеми області «Педагогічні стратегії розвитку самоефективної особистості в освітньому просторі Нової української школи», над І  етапом методичної  теми школи «Упровадження сучасних освітніх підходів в НВП з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти».

    Уся методична робота  будувалася і проводилася в рамках нового Закону про освіту, нового Державного стандарту про початкову освіту, за ключовими критеріями Нової української школи та врахуванням реалій пандемії.

   Система методичної роботи в закладі  була спрямована на реалізацію нових підходів у НВП: набуття ключових компетентностей учнями, сприяння особистому та професійному зростанню педагогів, педагогіці партнерства.

Протягом І семестру  2020/2021 навчального року відбулося три засідання методичної ради школи,  на яких  були  розглянуті плани роботи ШМО та основні завдання методичної служби у 2020-2021 н.р.  Відбулося два засідання  педагогічної ради,   на яких  проаналізовано роботу педагогічного колективу за 2019/2020 н.р., затверджено план роботи школи, освітню програму школи, методичної ради, план роботи з обдарованими учнями, плани ШМО. Також протягом семестру відбувалися  інструктивно-методичні наради, на які виносились актуальні питання навчально-виховного процесу в умовах пандемії.

    Протягом І семестру педагоги брали активну участь у заходах, спрямованих на підвищення свого науково-методичного рівня: проходили курси щодо вдосконалення педагогічної майстерності, відвідували семінари, вебінари, брали участь у конкурсах фахової майстерності. Так, учитель трудового навчання Сіренко О.О. стала переможцем зонального етапу Всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2021».

    Протягом листопада на базі школи проходили рефрен-тренінги для вчителів щодо організації дистанційного навчання в умовах пандемії, майстер-класи, які засвідчили готовність педагогів працювати в нових умовах.

У школі створюються всі умови для розвитку інтересів та нахилів кожної дитини, активно стимулюється учнівське творче вдосконалення. Ця задача реалізується за рахунок факультативів, індивідуальних занять, гуртків. Саме тому учні 7-11 класів показали глибокі знання на предметних олімпіадах. Також протягом семестру педагоги разом із учнями брали активну участь у різноманітних інтелектуальних і творчих конкурсах регіонального, Всеукраїнського, Міжнародного рівнів.

Протягом ІІ семестру педагоги брали активну участь у заходах, спрямованих на підвищення свого науково-методичного рівня: учитель історії Сердюк А.С. взяла участь вобласному методфесті на базі Дніпропетровської академії неперервної освіти , представивши роботу «Прогностична компетентність учителів суспільствознавчих дисциплін». У рамках обласного  інноваційного освітнього проекту «STEM на Дніпрі – за ради майбутнього країни» заступник директора з НВР Костюченко В.І. та вчитель фізики Стиценкова О.В. взяли участь у конкурсі-захисті STEM-проекту  «Дім моєї мрії» та здобули ІІ місце.

    Педагогічний колектив  школи здобув  перемогу (ІІ місце)  в Обласному підсумковому конкурсі кращих моделей закладів сприяння сталому розвитку та системи інтегрованого розвивального середовища випереджаючої освіти «Освітній простір для стійких життєвих звичок» (тема узагальненого досвіду «Сучасна українська школа сприяння сталому розвитку»: виховні заходи для середньої та старшої школи»).

    Усі педагоги школи стали учасникамВсеукраїнських тематичних вебінарів, курсів, що були ініційовані освітніми платформами «Всеосвіта» (5), «На урок» (22),  «Прометеус» (30), «Дія» (22), «Едера» (4), «Макмілан» (1), MCFR (7).

   ШМО вчителів англійської мови  активно долучилося до онлайн-конференції «Сила допитливості молодших школярів» та «Ключ до успіху» від National Geographic Learning; брали участь у Макмілан онлайн конференції «Весняна школа від Макмілан»; прослухали вебінари «Підготовка до екзаменів – підготовка до майбутнього» від Cambridge Assessment English, «Особливості навчання у початковій школі» від MMPublications Ukraine, «Навчання та оцінювання учнів з особливими потребами під час онлайн навчання» від

Cambridge Assessment English та  «Особливості навчання молодших школярів» від Dinternal  Education.

Учитель початкових класів Літвінцева Н.М. систематично викладає відеоуроки на ютуб-каналі НУШ Дистанційні уроки, чим допомагає колегам своєї школи та вчителям України. Учитель історії Успенський Д.О. взяв участь у Всеукраїнському онлайн-конкурсі «Підготовка до ЗНО» у форматі гри «Що?Де?Коли?» на базі Харківської юридичної академії імені Ярослава Мудрого.

Методичне навчання вчителів поєднувалося зі здійсненням контролю за їхньою працею, причому перевага, як правило, надавалася попереджувально­му контролю, що дозволяло запобігти теоретичним та методичним прорахункам.

Сформована система методичної роботи в школі передбачала не тільки професійну, а й загальнокультурну, методологічну, правову підготовку вчителів. Це навчання також  сприяло удосконаленню освітнього процесу, підвищенню особистої відповідальності вчителів за виховання здобувачів освіти.

У 2020-2021 навчальному році виховна робота в школі здійснювалась відповідно до  «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів», затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243; Програми виховної роботи для допоміжної школи, рекомендованої Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерства освіти і науки України від 03.08.2004 №1/11-4052), Указу Президента України від 13.10.2015 року № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.06.2015 року № 641/2015 «Про затвердження Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Заходів реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах», інших чинних нормативно-правових документів у системі освіти та науки України.

      Виховні заходи, об’єднані в тематичні місячники, декади, тижні, проводились згідно з планом роботи школи  на 2020-2021 навчальний рік. 

Реалізація основних завдань і принципів виховання здійснювалася в ряді пріоритетних напрямків.

І. Ціннісне ставлення до себе.

З метою  попередження та протидії можливим загрозам життю та здоров’ю  вихованців, у школі проводилися заходи безпеки на можливі ризики виникнення надзвичайних ситуацій, терористичних актів, диверсій, мінування. У грудні 2020 року був проведений місячник  здорового способу життя. Упродовж місячника організовані загальношкільні заходи: інтегроване змагання "Пішохід, пішохід, пам’ятай про перехід" для учнів 1-4 класів з правил безпечної поведінки учнів на вулицях і дорогах, «Дитина і вулиця» - конкурс малюнків,  для учнів 4-6 класів вікторина «Що потрібно робити в разі пожежі», змагання для старшокласників «Сам собі рятувальник», інформаційна кампанія  на тему "Засоби захисту", практичне заняття з відпрацювання плану евакуації зі школи, години спілкування з дітьми різних вікових категорій.

      Щомісячно проводилися заходи  щодо навчання дітей  засобам захисту від впливу небезпечних факторів, викликаних надзвичайними ситуаціями, наданню домедичної допомоги.   Протягом року проводилися  виховні бесіди, змагання щодо вивчення правил дорожнього руху. У школі обладнано та постійно оновлюється куточок «Школа безпеки».

               Активізувати інтерес до фізичної культури і спорту, здорового способу життя, розвивати прагнення бути фізично здоровою людиною  допомогли різні за тематикою загальношкільні спортивні змагання: відзначення Дня спорту і здоров’я, відзначення  Всесвітнього дня туризму (змагання  з пішохідного туризму, спортивного орієнтування), змагання з загально-фізичної підготовки, змагання з волейболу,  футболу.

    В рамках роботи з профілактики тютюнопаління, алкоголізму, наркоманії,  СНІДу  проводилися: анонімне соціологічне опитування учнів школи з метою виявлення поширення куріння в підлітковому та молодшому шкільному віці, дослідження чинників куріння, систематично проводяться рейди «Тютюнопалінню – ні!»,  години спілкування «Здорова людина-здорове суспільство»,     конкурс стіннівок «Від шкідливих звичок – до хвороб», круглий стіл «Наркотики та СНІД», відеолекторій  «Правда про наркотики», години спілкування «Профілактика нарко-залежності», «Профілактика захворювання на СНІД».

ІІ. Ціннісне ставлення до людей, сім’ї, родини

      З метою пропаганди кращих народних та сімейних традицій, творчого розвитку особистості, організації цікавого дозвілля вихованців відбулися:  театралізоване свято «Святий Миколай не обмине жодну хатинку, обдарує кожну дитинку!» для 1-4 класів, святкова програма в початковій школі до 8 Березня «До тебе, матінко, горнуся», цикли виховних годин «Домашнє вогнище родинне».

ІІІ. Ціннісне ставлення до праці.

                Виховними досягненнями цього напрямку стали усвідомлення соціальної значимості праці в житті людини, повага до людей праці, навички самообслуговування та суспільно-корисної праці, морально-психологічна підготовка учнів до майбутньої трудової діяльності. У зв’язку з цим в школі  проведені загальношкільні трудові акції: «Я – господар школи»,  Великі рейди з додержання дисципліни та санітарного стану у кабінетах, акція «Утримуємо в порядку наші книги і зошити» (ремонт книг і підручників) та ін..

Профорієнтаційна робота не  обмежується роботою лише зі старшокласниками і ведеться з першого по випускний клас. Профорієнтаційна робота поділена на фази, які відповідають рівневі розвитку дитини. Для кожної фази важливою формою роботи є ознайомлення зі  спеціальностями та професіями виробництв різних галузей, вихованням поваги до людей праці. Протягом року учні випускних класів відвідали онлайн екскурсії, Дні відкритих дверей навчальних закладів України та м. Нікополя.

      З метою соціалізації учнів, допомоги старшим учням з визначенням професійного життєвого шляху, підготовки їх до самостійного життя,  виховання працелюбного господаря, готовності до життєдіяльності і праці в умовах ринкових відносин, формування в учнів розуміння загальних основ сучасного виробництва, бережливого ставлення до суспільної і приватної власності було проведено та взято участь у різних заходах:   участь у різноманітних  в конкурсах декоративно – прикладного мистецтва та технічної творчості, зустрічі з представниками різних навчальних закладів, проведені бесіди, круглі столи та ін..

ІV. Ціннісне ставлення до природи

   Виховними досягненнями цього напрямку є усвідомлення вихованцями себе як невід’ємної частини природи, вироблення навичок природоохоронної поведінки. В зв’язку з цим у школі  було проведено місячник екології «Збережемо красу землі» під час якого було проведено: виставку листівок-закликів “Природа – наш дім, ми господарі в нім”, екологічний квест, конкурс плакатів «Збережемо воду» та ін..  Протягом року учні школи брали активну участь в Всеукраїнській акції «Годівничка» (виготовлення і розвішування годівничок), у міському конкурсі «Замість ялинки – зимовий букет» де вибороли 1 та 2  місця.      

V. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави

      З метою гідного вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску у перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні, увічнення пам’яті про загиблих воїнів та жертв війни у школі проведено тематичні заходи: виховні години, присвячені річниці визволення України та м. Нікополя від фашистських загарбників; «Стежками партизанської слави» - виховні години, уроки мужності про  подвиги партизанів та підпільників у період  Другої  світової  війни; учні школи відвідали шкільну музейну кімнату та прослухали курс лекцій; проводилися бесіди.

      З метою вшанування пам’яті осіб, які віддали життя за незалежність і територіальну цілісність України, проявили героїзм у бойових діях при проведенні антитерористичної операції на сході України в школі проведені уроки мужності, години спілкування, засідання «круглих столів» за темами: «Захисти мир на Землі», «Історії героїв війни: «Ми боролись за українську землю», «Український солдат: хоробрість, воля, взаємодопомога, самовідданість, патріотизм», «Воєнна присяга», «Збройні Сили України, їх види», «Захист Вітчизни — обов'язок громадянина».

      У рамках відзначення Міжнародного дня інвалідів (грудень) проведено виставку учнівських малюнків «Доброта врятує світ», години спілкування «Права дітей на особливу турботу».

      До  роковин Чорнобильської катастрофи, з метою гідного вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, в школі було проведено: єдиний урок пам’яті «Біль Чорнобиля з роками не вмирає», вечір-реквієм «Чорнобиль в серці України, а тінь його по всій землі»,  перегляд документальних фільмів ( «Чорнобиль»,  «За хвилину  до катастрофи»), учні школи відвідали музей Афганської Слави.

V. Ціннісне ставлення особистості до культури і мистецтва

Виховними досягненнями цього напрямку є знання учнів про види мистецтва та засоби їх виразності, творча самореалізація вихованців у акторській грі, народному та сучасному танці, вокальному та хоровому співі, ораторському мистецтві, малюванні, декоративно-прикладному мистецтві.

Позакласна робота з  художньо-естетичного напряму представлена гуртками з декоративно-прикладного, хореографічного, музичного мистецтва, а саме гурток «Творча майстерня» (керівник Лебедєва І.В.), гурток «Умілі ручки» (керівник Сіренко О.М.), вокально-хорового (керівник Смирнова Т.С.). Усі перераховані гуртки мають постійний склад учнів, відзначаються досить високими результатами за підсумками міських конкурсів.

      87% учнів школи відвідують шкільні, міські гуртки та секції. Діти пільгових категорій, діти девіантної поведінки 100% були охоплені гуртковою роботою. Створений банк даних дітей, зайнятих в гуртках та секціях. 

     Особлива увага приділяється дітям, які потребують допомоги: дітям-сиротам, дітям під опікою, дітям-чорнобильцям, дітям-напівсиротам, дітям матерів-одиначок та дітям з багатодітних сімей. Проведені дослідження побутових умов та умов сімейного виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які потребують особливої педагогічної уваги. Оформлені акти обстеження.

     Організована спільна робота педагогів, батьків та учнів. Батьки залучаються до участі в загально шкільних та класних заходах. Протягом навчального року  проведено  батьківські збори де розглянуто питання: «Запобіганя булінгу в навчальному закладі», «Соціальний захист неповнолітніх».

    У школі  працює учнівське врядування «Сенс». На початку семестру були проведені вибори президента школи. Учні школи таємним голосуванням обрали президентом Плахоттю Маркариту, ученицю  7-В класу. Був сформований шкільний актив, якій допомагав в проведенні спортивно-масової роботи, здійснював волонтерську роботу.

     З метою виявлення випадків насильства проводилося анкетування в 8-9-х класах. Було визначено, що діти володіють знаннями та поняттями про насильство. В класах проведено бесіди з профілактики насильства серед дітей, про відповідальність перед законом за вчинення насильства.

    Протягом навчального року велика увага приділялась профілактичній роботі. Проводилися тематичні бесіди з учнями різних класів з метою запобігання девіантної поведінки та розвитку в дітях толерантності, співробітництва з навколишнім (5-8 кл). Це дало змогу продуктивному спілкуванню з учнями в позитивному контексті.

   Адміністрація  школи та класні керівники школи постійно підтримують зв’язки з з органами виконавчої влади, Центром соціальних служб сім’ї та молоді, службою у справах дітей з метою надання соціально-правової допомоги дітям та їх батькам, проведення гуманітарних акцій, оперативної допомоги проблемним дітям.

Станом на 01 вересня 2021 року в закладі було відремонтовано:

  1. Ремонт в кабінетах №30 та №32
  2. Косметичний ремонт в кабінеті № 25
  3. Пофарбовано парти в кабінетах №: 28, 30, 42, 46, 52, 53, 54.
  4. Пофарбовано підлогу:

-        мала спортивна зала

-        велика спортивна зала

-        в кабінетах №6 10, 18, 19, 25, 42, 48, 54.

  1. Пофарбовано сходи на всіх поверхах.

 

 

Меню

Menu

Карта сайта

Menu
Go to top